dBias: Novosti na početku leta

Prva zajednička obuka za partnerske timove održana je u aprilu i imala je za cilj da nas poduči kako da napravimo uspešan kratki video snimak u svrhu prikazivanja kognitivnih pristrasnosti u obrazovanom kontekstu. Nakon obuke, nacionalni timovi su započeli sa izradom scenarija za video zapise, kako bi gledaoca izložili realnim situacijama u kojima se ispoljavaju…

Read More

Zajednička obuka osoblja „Uklanjanje pristrasnosti: dizajniranje priča za video zapise“

Zadovoljstvo nam je da objavimo da je prva od dve planirane aktivnosti učenja i obuke u okviru našeg Erasmus + projekta “Umetnost uklanjanja pristrasnosti” uspešno završena. Zajednička obuka osoblja je obuhvatila 18 učesnika iz 8 partnerskih zemalja između 20. i 29. aprila. Aktivnost se neizbežno odvijala onlajn, ali je ipak bila ispunjena pozitivnom energijom i…

Read More

Sjajan infografik o pristrasnostima

IMO, srpski partner u okviru projekta dBias, osmislio je zanimljiv infografik za širu javnost. Ideja je da se koncept pristrasnosti predstavi pomoću jednostavnih termina, razumljivih primera i zanimljivih grafika. Nadamo se da će ovo pomoći našim pratiocima i kolegama nastavnicima da razumeju koliko su kognitivne pristrasnisti isprepletane i koliko ulogu imaju u našim svakodnevnim odlukama…

Read More

Validacija primera u vezi sa pristrasnostima

Nastavljajući sa našim radom, zamolili bismo kolege nastavnike, naročito one koji imaju iskustva u obrazovanju odraslih (16+), da popune kratku anketu u cilju potvrde našeg izbora pristrasnosti i upotrebe ovih primera u kontekstu nastave i učenja. Ovo će nam pomoći da saznamo koliko su ovi primeri relevantni i da li možemo da ih upotrebimo ili…

Read More

Projekat je odlično počeo!

A hand touching a transparent GO button

U skladu sa tradicijom, želimo da vas obavestimo da je prvi sastanak partnera u okviru projekta dBias upravo okončan. Iako je sastanak održan virtuelno, kolektivno iskustvo svih prisutnih za zamišljenim stolom bilo je više nego dovoljno da premostimo prepreke i izazove onlajn komunikacije. Video poziv je održan tokom dva uzastopna dana. Teme prvog sastanka bile…

Read More