dBias: Novosti na početku leta

Prva zajednička obuka za partnerske timove održana je u aprilu i imala je za cilj da nas poduči kako da napravimo uspešan kratki video snimak u svrhu prikazivanja kognitivnih pristrasnosti u obrazovanom kontekstu. Nakon obuke, nacionalni timovi su započeli sa izradom scenarija za video zapise, kako bi gledaoca izložili realnim situacijama u kojima se ispoljavaju…

Read More