Cognitieve biases?

Psychologie/gespecialiseerd "de manier waarop een bepaalde persoon gebeurtenissen, feiten en andere mensen begrijpt, die gebaseerd is op zijn eigen specifieke reeks van overtuigingen en ervaringen (denkkaders) en die misschien niet redelijk of nauwkeurig is" (Cambridge Dictionary)

Wijd verspreid

Biases zijn alomtegenwoordig.

Zij bepalen niet alleen ons inzichten, maar ook onze beslissingen: zij vormen in feite "een eenvoudige procedure die helpt om passende, maar dikwijls onvolmaakte, antwoorden te vinden op moeilijke vragen". (Kahneman)

Wijd verspreid

Biases zijn alomtegenwoordig.

Zij bepalen niet alleen ons inzichten, maar ook onze beslissingen: zij vormen in feite "een eenvoudige procedure die helpt om passende, maar dikwijls onvolmaakte, antwoorden te vinden op moeilijke vragen". (Kahneman)

02_banner_jesse-martini-Iod3vdjKE1E-unsplash

Gedragsverschillen

Sommige auteurs definiëren cognitieve biases als "snelkoppelingen die mensen gebruiken om de complexiteit van hun beslissingen en keuzes te verminderen. Biases zijn de resultaten van de kloof tussen standaard gedrag en het door heuristiek bepaald gedrag". (Gonzalez)

Waarom is dit van belang voor jou?

Ben je een leerkracht of docent

Misschien heb je het gevoel dat je lesgeven minder doeltreffend worden en dat het soms moeilijk is om een boodschap of een theorie over te brengen. Of je merkt dat je leerlingen tegenstrijdige standpunten, die niet op feiten gebaseerd zijn, verdedigen. Dit is vaak te wijten aan biases die de cognitieve processen beïnvloeden.

Ben je student

Als leerling kan je het soms moeilijk hebben om een theorie of idee te begrijpen dat op de een of andere manier niet overeenstemt met jouw overtuigingen. Het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat je onder druk gezet wordt om een beslissing te nemen die gebaseerd is op te weinig of net teveel gegevens en feiten. De noodzaak om snel een beslissing te nemen brengt biases naar boven, en dat leidt vaak leidt tot een minder goede beslissing. Misschien vind je het merkwaardig hoe je leraren en medestudenten de wereld zien en hoe zij handelen. Wij kunnen je helpen begrijpen waarom deze situaties zich voordoen, welke cognitieve processen daarbij worden gebruikt en hoe jij je bewustzijn en besluitvorming kanverbeteren. Dit geldt ook voor de manier waarop je communicceert met anderen.

Ben je gewoon een nieuwsgierig mens

Zijn we dat niet allemaal? We zijn in ieder geval blij met je nieuwsgierigheid. Op deze website kan je meer te weten komen over biases en ontdek je welke biases je eigen gedrag en beslissingen het meest beïnvloeden. Verder zal het je in staat stellen om biases te herkennen in het gedrag van andere mensen! Je zal begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, waarom ze een bepaalde mening hebben over de wereld en de maatschappij en waarom ze anders denken dan jij over gebeurtenissen of feiten die jullie samen hebben meegemaakt.

Ben je een leerkracht of docent

Misschien heb je het gevoel dat je lesgeven minder doeltreffend worden en dat het soms moeilijk is om een boodschap of een theorie over te brengen. Of je merkt dat je leerlingen tegenstrijdige standpunten, die niet op feiten gebaseerd zijn, verdedigen. Dit is vaak te wijten aan biases die de cognitieve processen beïnvloeden.

Ben je student

Als leerling kan je het soms moeilijk hebben om een theorie of idee te begrijpen dat op de een of andere manier niet overeenstemt met jouw overtuigingen. Het kan ook zijn dat je het gevoel hebt dat je onder druk gezet wordt om een beslissing te nemen die gebaseerd is op te weinig of net teveel gegevens en feiten. De noodzaak om snel een beslissing te nemen brengt biases naar boven, en dat leidt vaak leidt tot een minder goede beslissing. Misschien vind je het merkwaardig hoe je leraren en medestudenten de wereld zien en hoe zij handelen. Wij kunnen je helpen begrijpen waarom deze situaties zich voordoen, welke cognitieve processen daarbij worden gebruikt en hoe jij je bewustzijn en besluitvorming kanverbeteren. Dit geldt ook voor de manier waarop je communicceert met anderen.

Ben je gewoon een nieuwsgierig mens?

Zijn we dat niet allemaal? We zijn in ieder geval blij met je nieuwsgierigheid. Op deze website kan je meer te weten komen over biases en ontdek je welke biases je eigen gedrag en beslissingen het meest beïnvloeden. Verder zal het je in staat stellen om biases te herkennen in het gedrag van andere mensen! Je zal begrijpen waarom mensen zich op een bepaalde manier gedragen, waarom ze een bepaalde mening hebben over de wereld en de maatschappij en waarom ze anders denken dan jij over gebeurtenissen of feiten die jullie samen hebben meegemaakt.

Hoe gaat het in zijn werk?

Je reacties worden anoniem geregistreerd en verzameld om gebruikt te worden door de onderzoekers, met als doel aanknopingspunten en gedragspatronen bloot te leggen.

Je krijgt feedback over de biases waarvoor je het minst en het meest vatbaar lijkt en over individuele patronen die ons automatische leeralgoritme detecteert in je gedrag.

Je krijgt een verzameling video's te zien met verschillende scenario's waarbij we je vragen een oordeel te vellen of een beslissing te nemen op basis van wat je ziet.

Je kan ook besluiten om meer tijd te besteden aan de interactie met de videobronnen, hoe meer je omgaat met biases en leert over je eigen intuitie - hoe minder waarschijnlijk het is dat je misleid wordt door biases wanneer je een mening vormt of beslissingen neemt.

U kunt vervolgens de bronnen op het platform gebruiken om meer te weten te komen over deze vooroordelen.

Wat willen we bereiken?

Interactief

Een visueel rijke en interactieve ervaring van biases en vooringenomen besluitvorming.

Datagestuurd

Een datagestuurde aanpak van cognitieve biases via gerichte video's en op scenario's gebaseerde interacties.

Strategieën

Een verzameling onderwijsstrategieën voor de ontwikkeling van kritisch denken, mediageletterdheid en communicatievaardigheden

Tips

Strategieën en tips om het leerproces te ontdoen van valkuilen en obstakels en om de biases te ontkrachten.

 

Hoe kan je deelnemen?

Registreer je voor onze wachtlijst en krijg als een van de eersten toegang tot het dBias-platform waar je je biases kan ontdekken en eruit kan leren. Je kijkt naar een verzameling video's die verschillende scenario's vertegenwoordigen en we zullen je vragen een oordeel te vormen of een beslissing te nemen op basis van wat je ziet.

Wie zijn wij?

Wij zijn een divers team van onderwijskundigen en onderzoekers uit 7 Europese landen. We onderzoeken al meerdere jaren specifieke processen in verband met toegepaste cognitieve wetenschap en cognitieve linguïstiek. We zoeken en ontwikkelen praktische oplossingen voor onderwijs en opleidingsorganisaties. Deze oplossingen zijn steeds gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en zijn datagestuurd. Het profiel van ons onderzoeksteam wordt gevormd door de organisaties die wij vertegenwoordigen: universiteiten en ondernemingen voor digitale trainingen, organisaties die betrokken zijn bij onderzoek en innovatieorganisaties en bedrijven gespecialiseerd in communicatie- en mediaproductie.

Meer informatie nodig?