dBias: какво ново в началото на лятото

By Rúben Azevedo | 29 July 2021 |

Първото ни обучение за служители на партньорските организации по проекта се проведе през април и имаше за цел да изгради знания и умения за създаването на кратки видео материали, посветени на когнитивните байъси в образователна среда. Въз основа на наученото националните екипи започнаха да разработват видео сценарии, които да представят реални ситуации. Тече период на усилено международно сътрудничество, в което всеки партньор има своето специфично участие и роля при обсъждането и оценяването на предложените работни варианти. Задачата е предизвикателна, защото…

Read More

Партньорско обучение по проект dBias

By Rúben Azevedo | 17 June 2021 |

Успешно приключи първото планирано обучение в рамките на проект The Art of De-biasing, финансиран от програма Еразъм+. То се проведе от 20 до 29 април 2021 г. в интернет среда, поради противоепидемичните мерки в Европа, наложили ограничения на пътуванията. Въпреки предизвикателствата на този формат, свързани с опосредстваната комуникация и неудобството на различните часови зони, участниците от 8-те партньорски страни изживяваха вълнуващи моменти. Те имаха възможност да се запознаят с основните аспекти на създаването на кратки видео материали, както и с…

Read More

Страхотна инфографика за байъсите

By Rúben Azevedo | 2 April 2021 |

Партньорите от ИМО, Сърбия, създадоха чудесна инфографика за широката публика. Идеята е да се представят байъсите по достъпен начин, чрез подходящи примери и графики. Надяваме се това да помогне на нашите последователи и колеги да разберат сложния характер на байъсите и тяхното всекидневно отражение върху нашите действия и решения. И това са само няколко примера, в dBias ще разкрием още много. Останете на линия! Можете да разгледате и споделите инфографиката, а ако го направите – не забравяйте да споменете ИМО…

Read More

Валидиране на примери, свързани с байъси

By Rúben Azevedo | 29 March 2021 |

С напредването на проекта имаме нужда от помощта на колеги преподаватели, особено тези с опит в обучението на възрастни, които биха искали да се включат в кратко проучване. С него ще се опитаме да валидираме както избора на байъси, така и на подбраните примери за проявата им в учебен контекст. Така ще си изясним дали тези примери са подходящи и дали можем да продълижм да ги използваме за целите на проекта или се налагат промени и замествания. Проучването е само…

Read More

Проектът започва добре

By Rúben Azevedo | 20 October 2020 |

По традиция съобщаваме, че първата партньорска среща по проекта dBias току-що бе проведена. Макар и да се проведе онлайн, споделеното усещане на всички участници е, че успешно сме преодоляли препятствията и предизвикателствата на виртуалната комуникация.Видео срещата бе проведена в два последователни дни, като първата сесия включи представяне на партньорите, финансовата и административната част на проекта, а втората бе посветена на предвидените интелектуални продукти и задачи, както и на тяхното планиране. dBias е 3-годишен проект, съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС,…

Read More