Когнитивни байъси?

психология | специализирано "начинът, по който определен човек разбира събития, факти и други хора, основан на собствените му представи и опит, без да бъде задължително рационален или точен "

Навсякъде около нас

Байъсите са навсякъде около нас. Те предопределят нашите разбирания, решения и поведение и всъщност са "лесен начин да намираме отговори, макар и несъвършени, на трудни въпроси". (Канеман)

Навсякъде около нас

Байъсите са навсякъде около нас. Те предопределят нашите разбирания, решения и поведение и всъщност са "лесен начин да намираме отговори, макар и несъвършени, на трудни въпроси". (Канеман)

02_banner_jesse-martini-Iod3vdjKE1E-unsplash

Разлики в поведението

Някои автори определят когнитивните байъси като "преки пътища за опростяване на задачата по преценяване и избор или разликата между нормативното и прагматичното поведение". (Гонзалес)

Защо това е важно?

Ако сте учител или преподавател

Понякога не се чувствате достатъчно ефективен като учител, случва се да не успеете да представите убедително определена теория или идея. Или пък сте свидетел как учениците защитават противоположни мнения без да се основават на факти. Често пъти това се дължи на байъси, които влияят върху когнитивните процеси.

Ако в момента учите

Когато учите е възможно да изпитате затруднения с възприемането на теория или идея, която не съответства на Вашите убеждения. Може би се налага да вземете решение въз основа на оскъдни - или твърде подробни - информация и факти и тогава нуждата от бърза реакция отключва байъси, а те на свой ред водят до недотам съвършени решения. Може да се изненадате от начина, по който Вашите преподаватели и връстници възприемат света и по който действат. Ще Ви помогнем да разберете как се пораждат подобни ситуации, кои когнитивни процеси участват, как да осъзнаете и подобрите вземането на решения, а също и комуникацията си с другите.

Ако сте водени от любопитство

А не сме ли всички любопитни? Ние със сигурност ще насърчим Вашето любопитство! На нашата платформа ще научите за байъсите и ще разберете кои от тях е най-вероятно да влияят върху поведението и решенията Ви. Но най-важното - ще можете да разпознавате байъсите в поведението на другите! Ще разбирате защо хората действат по определен начин, какво определя мнението им за света, защо възприемат различно от Вас събития и факти, на които сте свидетели едновременно.

Ако сте учител или преподавател

Понякога не се чувствате достатъчно ефективен като учител, случва се да не успеете да представите убедително определена теория или идея. Или пък сте свидетел как учениците защитават противоположни мнения без да се основават на факти. Често пъти това се дължи на байъси, които влияят върху когнитивните процеси.

Ако в момента учите

Когато учите е възможно да изпитате затруднения с възприемането на теория или идея, която не съответства на Вашите убеждения. Може би се налага да вземете решение въз основа на оскъдни - или твърде подробни - информация и факти и тогава нуждата от бърза реакция отключва байъси, а те на свой ред водят до недотам съвършени решения. Може да се изненадате от начина, по който Вашите преподаватели и връстници възприемат света и по който действат. Ще Ви помогнем да разберете как се пораждат подобни ситуации, кои когнитивни процеси участват, как да осъзнаете и подобрите вземането на решения, а също и комуникацията си с другите.

Ако сте водени от любопитство

А не сме ли всички любопитни? Ние със сигурност ще насърчим Вашето любопитство! На нашата платформа ще научите за байъсите и ще разберете кои от тях е най-вероятно да влияят върху поведението и решенията Ви. Но най-важното - ще можете да разпознавате байъсите в поведението на другите! Ще разбирате защо хората действат по определен начин, какво определя мнението им за света, защо възприемат различно от Вас събития и факти, на които сте свидетели едновременно.

Какво Ви очаква?

Реакциите Ви ще бъдат записани и ще се използват за натрупване на база от данни, в които изследователи ще търсят повтарящи се модели на поведение. Анонимността е гарантирана.

Ще получите обратна връзка относно байъсите, на които сте или не сте податливи, както и за моделите, които алгоритъмът разпознава във вашите действия.

Ще работите с колекция от кратки видеозаписи на различни ситуации, като от Вас ще се очаква да направите преценка или да вземете решение въз основа на видяното.

Може да решите да прекарате повече време с видео ресурсите - колкото повече взаимодействате с байъси и разбирате доколко дълбоко можете да погледнете в себе си, толкова по-малко вероятно е байъсите да Ви подведат, когато формирате мнение или вземате решения.

С помощта на ресурсите в платформата ще научите повече за байъсите.

Какво искаме да постигнем?

Интерактивно преживяване

Визуално богато и интерактивно преживяване в света на байъсите

Данни

Основан на данни подход към когнитивните байъси чрез специално разработени видео сценарии

Стратегии

Набор от стратегии за развиване на критично мислене, информационна грамотност и умения за общуване

Съвети

Стратегии и съвети за намаляване на ефекта на байъсите върху учебния процес

 

Как можете да участвате?

Запишете се тук и бъдете сред първите, които ще получат достъп до нашата платформа. Това ще ви даде възможност да се изправите срещу своите байъси и да се учите от тях. Ще работите с колекция от видеозаписи на различни ситуации. От Вас се очаква да ги прецените и да вземете решение как бихте постъпили.

Кои сме ние?

Ние сме разнолик екип от преподаватели и изследователи от 7 европейски държави. От няколко години изучаваме различни аспекти от приложната когнитивна наука и когнитивна лингвистика, като разработваме основани на данни и емпирично проверени практически решения за целите на образованието и обучението. Профилът на нашите организации включва университети, доставчици на дигитално обучение, изследователски институции, комуникационни и медийни агенции.

Партньори

За повече информация