dBias: какво ново в началото на лятото

Първото ни обучение за служители на партньорските организации по проекта се проведе през април и имаше за цел да изгради знания и умения за създаването на кратки видео материали, посветени на когнитивните байъси в образователна среда. Въз основа на наученото националните екипи започнаха да разработват видео сценарии, които да представят реални ситуации. Тече период на…

Read More

Партньорско обучение по проект dBias

Успешно приключи първото планирано обучение в рамките на проект The Art of De-biasing, финансиран от програма Еразъм+. То се проведе от 20 до 29 април 2021 г. в интернет среда, поради противоепидемичните мерки в Европа, наложили ограничения на пътуванията. Въпреки предизвикателствата на този формат, свързани с опосредстваната комуникация и неудобството на различните часови зони, участниците…

Read More

Страхотна инфографика за байъсите

Партньорите от ИМО, Сърбия, създадоха чудесна инфографика за широката публика. Идеята е да се представят байъсите по достъпен начин, чрез подходящи примери и графики. Надяваме се това да помогне на нашите последователи и колеги да разберат сложния характер на байъсите и тяхното всекидневно отражение върху нашите действия и решения. И това са само няколко примера,…

Read More

Валидиране на примери, свързани с байъси

С напредването на проекта имаме нужда от помощта на колеги преподаватели, особено тези с опит в обучението на възрастни, които биха искали да се включат в кратко проучване. С него ще се опитаме да валидираме както избора на байъси, така и на подбраните примери за проявата им в учебен контекст. Така ще си изясним дали…

Read More

Проектът започва добре

По традиция съобщаваме, че първата партньорска среща по проекта dBias току-що бе проведена. Макар и да се проведе онлайн, споделеното усещане на всички участници е, че успешно сме преодоляли препятствията и предизвикателствата на виртуалната комуникация.Видео срещата бе проведена в два последователни дни, като първата сесия включи представяне на партньорите, финансовата и административната част на проекта,…

Read More