Страхотна инфографика за байъсите

Партньорите от ИМО, Сърбия, създадоха чудесна инфографика за широката публика. Идеята е да се представят байъсите по достъпен начин, чрез подходящи примери и графики. Надяваме се това да помогне на нашите последователи и колеги да разберат сложния характер на байъсите и тяхното всекидневно отражение върху нашите действия и решения. И това са само няколко примера,…

Read More