Проектът започва добре

По традиция съобщаваме, че първата партньорска среща по проекта dBias току-що бе проведена. Макар и да се проведе онлайн, споделеното усещане на всички участници е, че успешно сме преодоляли препятствията и предизвикателствата на виртуалната комуникация.
Видео срещата бе проведена в два последователни дни, като първата сесия включи представяне на партньорите, финансовата и административната част на проекта, а втората бе посветена на предвидените интелектуални продукти и задачи, както и на тяхното планиране.

dBias е 3-годишен проект, съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС, в който участват партньори от Шотландия, България, Португалия, Нидерландия, Турция, Белгия и Сърбия.

A hand touching a transparent GO button

Leave a Comment